Misyon

  • Engellilik konusunda toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturmak,
  • Engelli bireylerin özel yeteneklerini yaratıcılıklarını, zihinsel ve fiziksel becerilerini ortaya çıkarıcı ve geliştirici eğitim programları hazırlamak,
  • Engellilere yönelik yürütülen çalışmalarda üniversitemiz birimleriyle, kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde koordineli çalışmak,
  • Toplumsal yaşama eşit ve etkin katılım için mekanda, eğitimde ve sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik sağlamak,
  • Engelli ve engelli yakınlarına sağlıklı yaşam, rehabilitasyon, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak,
  • Engelliliğe yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirilmek ve bu bilimsel veriler ışığında oluşacak sratejilere ve politikalara katkı sağlamaktır.