Merkezin Faaliyet Alanları

 • Engellilerin kendisine ve topluma yararlı bireyler olmalarını sağlayıcı ve özel yeteneklerini ortaya çıkarıcı ve geliştirici eğitim programları düzenlemek,

 

 • Engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak,

 

 • Engellilerin özelliklerine uygun çeşitli sanat ve atölye faaliyetleri düzenlemek,

 

 • Engellilerin sağlıklı yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan planlanmış spor faaliyetleri düzenlemek,

 

 • Öncelikle Üniversitede öğrenim gören ve çalışan engelli bireyler olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki engelli bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla konuyla ilgili bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,

 

 • Bir disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan “engellilik” konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,

 

 • Birimler arası işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına engelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek,

 

 • Farklı disiplinlerden engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

 

 • Engellilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

 

 • Engelliler konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

 

 • Engelli bireyleri ve ailelerini psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri için yönlendirmek.